PATRIMONIUMBEHEER

Patrimoniumbeheer

Patrimonium is een groep van woongelegenheden die van één en dezelfde eigenaar zijn.
Een eigenaar van een pand kan op Preventic rekenen voor herstellingen en onderhoud zodanig dat u hier zelf geen zorgen meer hoeft over te maken.